Techniczne

Rozwój techniczny i technologiczny, oraz ilość transportowanych materiałów sprawia że niezbędne staje się wspomaganie człowieka maszynami i środkami, które zapewnią szybkie i łatwe przemieszczanie dóbr, a także ułatwią z dotarciem człowiekowi w najodleglejsze zakamarki hal i fabryk, zaś obsługę tych maszyn powinno powierzyć się osobom, które mają ku temu kwalifikacje nadane w przypadku Polski przez Dozór Techniczny.

Egzamin przed Komisją Dozoru Technicznego, a późniejsza praca z użyciem urządzeń transportu bliskiego nie należy do najłatwiejszych, dlatego proponujemy przygotowanie teoretyczne i praktyczne przyszłych operatorów do egzaminu, a przede wszystkim do pracy z tymi urządzeniami.

W ofercie mamy szkolenia na poniższe typy urządzeń:

Dźwigi budowlane

Dźwigi towarowo-osobowe
ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

Podesty ruchome masztowe

Podesty ruchome przejezdne

Podesty ruchome stacjonarne

Podesty ruchome wiszące

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia,
oraz 
Suwnice, wciągniki i wciągarki specjalnego przeznaczenia

Układnice

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Wyciągi towarowe / windy meblowe

Żurawie przewoźne i przenośne tzw. HDSy

Żurawie samojezdne

Żurawie stacjonarne

Żurawie szynowe

Żurawie wieżowe