Kurs na żurawie przewoźne tzw. HDSy

700,00 

żurawie przewoźne, przenośne (uprawnia w tym do obsługi żurawi stacjonarnych)