Pierwsza pomoc (BLS/AED)

Kurs podstawowych technik resuscytacyjnych to szkolenie, które ma na celu nauczenie uczestników podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jest to bardzo ważne szkolenie, ponieważ umiejętność taka może uratować komuś życie w przypadku zatrzymania krążenia lub oddechu.

Podczas kursu uczestnicy poznają m.in.:

  • zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • sposoby rozpoznawania i sygnalizowania niebezpieczeństwa,
  • sposoby udzielania pomocy osobom poszkodowanym w różnych sytuacjach,
  • techniki resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla dorosłych, dzieci i niemowląt,
  • zasady postępowania z osobą poszkodowaną po zakończeniu resuscytacji,
  • zasady używania defibrylatora AED.

Kurs podstawowych technik resuscytacyjnych jest skierowany do osób, które chcą nabyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Może być to szczególnie przydatne dla pracowników służb ratowniczych, lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli oraz osób zainteresowanych udzielaniem pierwszej pomocy w codziennym życiu.

Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanych ratowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Jeśli jesteś zainteresowany/-a udziałem w kursie podstawowych technik resuscytacyjnych, zapraszamy do zapisów na kurs.