Kurs na żurawie samojezdne

600,00 

(uprawnia w tym do obsługi żurawi przewoźnych, przenośnych i stacjonarnych)