Kurs kierownika wycieczek szkolnych

Zgodnie z par. 9 ust. 3 Rozp. MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki: W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.

Kierownik wycieczek to przede wszystkim- najważniejsza osoba na wycieczce- to on ustala i przydziela szczegółowy zakres czynności opiekunom wycieczek, trenerom i instruktorom sportu, przewodnikom i innym osobom prowadzącym zajęcia podczas wycieczki, a także odpowiada za zapewnienie właściwej opieki od momentu przejęcia uczestników od rodziców na czas wycieczki. Kierownik nie ma określonej liczby grup nad którymi ma sprawować opiekę.

Jakie kwalifikacje są niezbędne do pełnienia funkcji kierownika wycieczki?

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

 1. została wyznaczona przez Dyrektora szkoły spośród pracowników pedagogicznych szkoły,
 2. posiada udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki

Czy muszę spełniać te wymogi, aby zapisać się na kurs?

Nie musisz spełniać powyższych warunków, aby wziąć udział w kursie kierownika wycieczek, ponieważ są to warunki do wyznaczenia Ciebie na stanowisku kierownika wypoczynku, a nie uczestnictwa w kursie.

Jak wygląda nasz kurs ?

Szkolimy stacjonarnie– ze względu na zawiłość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w określonych terenach preferujemy tę formę szkolenia.

Tylko kurs kierownika wycieczek szkolnych organizowany przez nas otrzymał rekomendację z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Kurs jest mieszanką teorii i praktyki (z naciskiem na praktykę). Zdobędziesz zatem wiedzę i umiejętności do pracy z grupą. Będziesz odpowiednio przygotowany do pełnienia tej bardzo odpowiedzialnej roli jaką jest kierownik wycieczek.

Kurs zawsze trwa jeden dzień, a podczas kursu zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

 • przepisów prawnych dot. organizacji wycieczek szkolnych krajoznawczych i turystycznych krajowych i zagranicznych,
 • podstaw kartografii, topografii oraz geolokacji,
 • poruszania się po drogach publicznych kolumn pieszych, rowerowych i urządzeń transportu osobistego,
 • planowania wycieczek i rozbijania obozów i biwaków na obszarach leśnych,
 • planowania wycieczek i bezpieczeństwa przebywania na obszarach wodnych, w tym spływów kajakowych, wraz z podstawami ratownictwa wodnego i używania sprzętu ratunkowego,
 • planowania wycieczek i bezpieczeństwa przebywania w obszarach górskich oraz zorganizowanych ośrodkach narciarskich wraz z podstawami wspinaczki skałkowej,
 • zasad zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej PTTK.

Po zaliczonym egzaminie, który sprawdzany jest bezpośrednio po jego napisaniu, kursanci otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z ministerialnym wzorem.

Najbliższe terminy kursów:

Stacjonarny kurs kierownika wycieczekWolne miejsca ??
2024-04-27SPRAWDŹ
2024-05-25SPRAWDŹ
2024-06-01SPRAWDŹ
2024-06-22SPRAWDŹ
2024-07-13SPRAWDŹ
2024-11-23SPRAWDŹ
2024-12-07SPRAWDŹ
W razie braku miejsc w terminie, który Państwa interesuje prosimy o kontakt mailowy.

Koszt kursu: 150zł

Kierownik kursu:

  inż. poż. Mirosław Marek Paszczyk, EMBA
  • ratownik medyczny,
  • specjalista BHP i P. poż,
  • sternik morski motorowodny + licencje sportowe,
  • jachtowy sternik morski
  • certyfikowany płetwonurek – Divemaster (przewodnik grup nurkowych),
  • ratownik górski,
  • trener II klasy wspinaczki górskiej- instruktor taternictwa,
  • kierowca prawo jazdy kat. A,B,C,CE,D,DE,T + pojazdy uprzywil. A,B,C,CE,D,DE
  • inspektor ds. transportu drogowego – wykładowca przepisów prawa transportowego i przewozowego,
  • wychowawca wypoczynku,
  • kierownik wypoczynku,
  • instruktor w Zespole Kadry Kształcącej,
  • absolwent nauczycielskiego kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

Kurs kierownika wypoczynku (5) kurs na opiekuna kolonijnego (4) kurs na wychowawcę kolonijnego (4) Kurs opiekuna kolonijnego łódź (5) kurs wychowawca wypoczynku online (4) kurs wychowawcy kolonijnego (5) kurs wychowawcy kolonijnego łódź (5) Kurs wychowawcy wypoczynku (5) opiekun kolonii kurs łódź (1) opiekun kolonijny kurs (5) wychowawca kolonii kurs (1) wychowawca kolonii kurs łódź (1) wychowawca wypoczynku kurs (1) wychowawca wypoczynku kurs łódź (1) wychowawca wypoczynku łódź (4)