Polityka prywatności/ Regulaminy

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w związku z naszą współpracą, szanując Pana/Pani prywatność oraz dbając o to, aby wiedział Pan/Pani kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe, poniżej przedstawiamy odpowiednie informacje:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EDU EL Edukacja Łódzka z siedzibą w Łodzi, Bałucki Rynek 5 NIP: 8882815701.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Pana/Pani szczególnej sytuacji. Ma Pan/Pani również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych, a także do ich przenoszenia.

Jeżeli uzna Pan/Pani, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowo opisane zasady Polityki Ochrony Danych w EDU EL Edukacja Łódzka :

– Polityka ochrony danych

Szczegóły Dotyczące Klauzul Przetwarzania Danych Osobowych w Odpowiednich Przypadkach:

– Klauzula informacyjna dla pracownika

– Klauzula informacyjna dla kontrahentów

– Klauzula informacyjna dla klientów

Klauzula dot. monitoringu

– Klauzula dot. zakupu usług i obsługi płatności przez internet

Pozostałe:

– Podstawy Prawne Zezwalające Na Przetwarzanie Danych Osobowych

– Polityka Prywatności dotycząca plików cookie (ciasteczka)

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Dane osobowe użytkowników odwiedzających platformę el.edu.pl są przetwarzane w zakresie wskazanym w klauzuli informacyjnej dostępnej tutaj: www.el.edu.pl/rodo